ARCHITECTUUR IS HET TASTBARE RESULTAAT VAN WAT OOIT EEN GEDACHTE WAS. ARCHITECTUUR VERTELT OVER ZICHZELF EN PRAAT MET DE OMGEVING.

Ieder gebouw of plek ontstaat met een gedachte, uit een vraag, een behoefte of noodzaak. Deze kunnen heel concreet zijn, maar kunnen ook nog moeten groeien. Een architect kan daarbij van pas komen om dat proces te helpen structureren en te verwezenlijken.

Architectuur verbindt de abstractie van de planologie, de grootschaligheid van de stedenbouw met de tastbaarheid en verschijningsvorm van de plek. Het structureert natuurkunde en zwaartekracht en verenigt techniek en regelgeving tot een bruikbare en duurzame oplossing. Minstens even belangrijk is om de essentie van het gebruik, de plek en de tijdsgeest te typeren met een trotse opdrachtgever als gevolg die zijn gedachte verwezenlijkt ziet.

Deze site biedt een selectie van die gedachten, al dan niet omgezet in een tastbaar resultaat.

Veel plezier bij het scrollen!

Wonen

Wonen kan op verschillende manieren; van vrijstaand tot in een appartementencomplex, van grote woningen tot kleine stadswoningen. Voor allen vormen geldt dat deze over een eigen budget beschikken. In alle gevallen gaan we op zoek naar een eigen oplossing ingegeven door de specifieke wens van de opdrachtgever of de inpassing in de beschikbare ruimte.

Zorgen

De gezondheidszorg kent vele disciplines, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, begeleide woonvormen, woonzorgcomplex, dagbestedingsvoorzienigen. In de zorg is de trend waanneembar dat deze zwaarder wordt, ouderen blijven langer zelfstandiger thuis wonen en wat betekent dat voor de woningen. Maar voor alle disciplines geldt dat een omgeving van veiligheid, geborgenheid en welbehagen vanuit een kwetsbare situatie bijdraagt aan herstel en het vinden van een prettige omgeving bij langdurige verblijf de voorwaarde biedt talenten te ontwikkelen en regie over je eigen leven te hebben.

Rik Lagerwaard, architect

Iedere opdrachtgever, iedere situatie en dus iedere opdracht is uniek. Dat moet dan ook per definitie tot een unieke oplossing leiden. Als architect conformeert Rik Lagerwaard zich ook niet aan een architectuurstijl, zoals mag blijken uit deze portofolio.

Rik Lagerwaard heeft zich als geregistreerd architect ontwikkeld tot een gesprekspartner van de abstracte gedachte tot de verwezenlijking. Uiteindelijk is architectuur en bouwen een ambacht.

Rik Lagerwaard studeerde in 1988 af onder leiding van professor Dick Apon aan de Academie van Bouwkunst van Amsterdam. In die periode werd het ambacht onder meer geleerd bij de architectengroep in Amsterdam. In 1990 nam Rik deel aan de eindronde voor de Prix de Rome.

Midden jaren negentig werd de stap naar zelfstandigheid gemaakt en werd de gezondheidszorg een voornaam domein.

Rik Lagerwaard assisteert onder meer zorginstellingen bij het formuleren van hun gedachten. Concepten worden samen met de opdrachtgever bedacht, ontwikkeld en begeleid. Dat realisatieproces kan worden opgeschaald met vaste partners voor constructies, engineering en installatietechniek.

Bijeenkomen

De wereld verandert in een rap tempo door technische mogelijkheden. Werken kan bijvoorbeeld thuis maar ondanks dat vormt het samen met ander werken aan oplossingen op een centrale plek toch altijd nog een belangrijke basis. Dat geldt feitelijk ook voor leren of recreƫren. Die omgeving moet inspireren en het gebruik moet vanzelfsprekend zijn voor medewerkers, bezoekers, cliƫnten of gasten.

DE LATHMER

In 2008 startte Zozijn aan het behoud en de vernieuwing van landgoed de Lathmer. De bestaande gebouwen waren sterk verouderd en op. De jarenlange uitbreidingen van gebouwen hadden geleid tot een enorme verrommeling van het landgoed.

Gedachten

Ieder gebouw of plek ontstaat eerst met een vraag, een mijmering, een gedachte, een behoefte of noodzaak. Eerst de gedachte, dan het uitspreken en vervolgens het onderzoeken naar een concrete oplossing. Daaraan kan een extra dimensie worden toegevoegd, een gewenste uitstraling, een verwijzing of betekenis. Soms gaat het uiteindelijk niet door maar blijft de gedachte. Die is nooit weggegooid, maar bruikbaar voor later of als aanknopingspunt voor nieuwe gedachten.